מנסה את ‘אוקטופרס’ עם כותרת פוסט בעברית

החלטתי לנסות ולראות מע יעשה Octopress אם אכניס תווים עבריים, ככוחתרת – בתוך:

rake new_post["title"]

אז הנה מה שניסיתי – כדי ליצור את הדף שמול עיננו:

rake new_post["A מנסה את 'אוקטופרס' עם כותרת פוסט בעברית"]

האמת, שה- A בהתחלה זה ליתר בטחון…

נוצר דף ששמו:

"./source/_posts/2013-04-15-a-mnsh-t-vqtvprs-`m-kvtrt-pvst-b`bryt.markdown"

Source: meorero_octopress