August Penguin – 2008 – סיכום אוגוסט פנגווין

ליאור קפלן – מפתח מוכשר שעוסק בקוד חופשי (Debian אבל לא רק…) היה  בין המארגנים של אוגוסט פנגווין השנה.
לקרוא ופשוט  ל ה ת מ ו ג ג.