PC-BSD vs DesktopBSD המשותף והשונה

This post is based on:

Gerard: “PC-BSD vs DesktopBSD; similarities & differences“.
In: Gerard. FreeBSD – the unknown Giant [blog on the Internet]. [posted: January 19, 2008] – [cited: May 17, 2008].
Available from:
http://www.freebsdos.com/news/2008/01/19/pc-bsd-vs-desktopbsd-similarities-differences/

I agree with all what Gerard wrote – and here I write the same in Hebrew

=============================================
המשותף:
* אלו הם שני פרויקטים עצמאיים לא קשורים זה לזה ולא שואפים דווקא להתחרות זה בזה.
* שניהם מבוססים על הגרסא היציבה האחרונה של FreeBSD.
נכון להיום (מאי  2008 ) שניהם עדיין מתבססים על FreeBSD 6.3 למרות ש- FreeBSD 7.0 כבר יצאה.
* שני הפרוייקטים אינם מתכוונים להתפצל מ- FreeBSD אלא ממשיכים להתבסס על מערכת זו ועל חבילות התוכנה שלה.
* שני הפרוייקטים באים עם KDE כסביבת שולחן העבודה.
* שניהם מכוונים לשימוש כשולחן עבודה (Desktop) במחשב האישי, ופחות כמערכת לשימוש בשרת.
* לשני הפרוייקטים ממשק התקנה וגראפי קל.
* שני הפרוייקטים באים עם דרייברים ל-Nvidia (כרטיסי מסך), וכוללים זיהוי וקונפיגורציה אוטומטית לכרטיסים נתמכים (automated detection and configuration).
=============================================
שוני:
PC-BSD PC-BSD:

* מגובה ע”י תמיכה מקצועית של חברת iXsy stems .
* מציעה מערכת ניהול חבילות נוספת / אופציונלית להתקנת חבילות תוכנה בינריות – בשם “PBI” – שבאה עם ממשק גראפי וידידותי של “הבא” “הבא” “אשר” וזהו. זאת בנוסף למערכת ניהול החבילות הסטנדרטית של FreeBSD (ports ו- pkg).

* כוללת תמיכה ב- Adobe Flash7 & 9.

—————————————————————————————————-

Desktop BSDDesktopBSD :
* פרוייקט המנוהל ע”י מתנדבים בלבד, ללא גיבוי של חברה מסחרית. בעל מחזור שחרור גרסאות איטי.
* נראה כתואם לקו של FreeBSD מבחינת התקנה וקונפיגורציה, בתוספת של ממשק גראפי קל לשימוש.
* כולל מנהל חבילות גראפי, להתקנה, עדכון וניהול של חבילות התוכנה ומערכת ה- ports של FreeBSD.
* תשתית בניית החבילות הנה עצמאית, כך שניתן למצוא חבילות בינריות מעודכנות של הרבה תוכנות לשולחן העבודה.
* זמין גם עבור פלטפורמת AMD64.

=============================================

יתרון שמצאתי ל- DesktopBSD על פני PC-BSD הוא היותו של הדיסק של DesktopBSD גם Live CD.

מה זאת אומרת?
שניתן להפעיל את המערכת כ- Live CD, מתוך כונן התקליטורים ללא התקנה לדיסק הקשיח וכך להתרשם מן המערכת לפני שמתקינים. אםנם מן הדיסק הקשיח מהירות הפעולה גדולה יותר, אך זה מאפשר “לטעום” מהמערכת.
ב- PC-BSD זה עדיין חסר, צריך להתקין לדיסק הקשיח.

ל- PC-BSD, לעות זאת, יש אולי יתרון בממשק הקל לניהול חבילות, אך מצד שני הןאלא מסונכרן עם ה- Ports וזה יכול להיות חסרון.