מרתון ירושלים 2011 – תמונות נוספות

תמונות נוספות ממרתון ירושלים.
הנה אני במהלך הריצה (תודה לג’ודית’ שהעבירה לי את התמונה):
אורן מאורר - מרתון ירושלים 25 - 03 - 2011
אורן מאורר – מרתון ירושלים 25 – 03 – 2011
בקו הסיום:
קו הסיום - מרתון ירושלים
קו הסיום - מרתון ירושלים
מרתון ירושלים - אחרי קו הסיום
מרתון ירושלים 2011 - אחרי קו הסיום. אני שני משמאל