תביעה כנגד יוצרי תוכנת Zotero

סערה גדולה באקדמיה בארה”ב כנגד החלטת Thomson Reuters Inc לתבוע את George Mason University שפתחה את תוכנת ניהול הציטוטים Zotero ( קוד פתוח ).

Zotero [zoh-TAIR-oh] - a free, easy-to-use Firefox extension to help you collect, manage, and cite your research sources.
Zotero (zoh-TAIR-oh) - a free, easy-to-use Firefox extension to help you collect, manage, and cite your research sources.
פרטים – הפוסט המלא מתוך בלוג ספריית אוניברסיטת חיפה – “מידע במידה”.

לעיונכם הידיעה המלאה (דרך: The Chronicle of Higher Education )

Blogged with the Flock Browser